| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Ydelser > Certificeringskurser

Certificeringskurser


eVidenCenters certificeringskurser er et nyt tilbud til undervisere, konsulenter og ledere, som søger faglig sparring og udfordring i forhold til at anvende e-læring i deres undervisning.

E-læring anvendes i stadigt større omfang på forskellige uddannelser, blandt andet i efteruddannelser og kompetenceudviklingsforløb i virksomheder og på arbejdspladser. Det sætter forøget fokus på, hvordan e-læring kan anvendes pædagogisk hensigtsmæssigt og dermed på, at undervisere har de nødvendige kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere e-læringsforløb.

Det Nationale Videncenter for e-læring udbyder en række certificeringskurser, som omhandler specifikke afgrænsede temaer om e-læring. Der tages i vid udstrækning udgangspunkt i deltagernes egen praksis, og kurserne bliver gennemført som fleksible e-læringsforløb, så deltagerne kan tilpasse undervisningen til deres arbejdsdag. Det betyder også, at man kan vælge at arbejde individuelt, i grupper eller i teams. På den måde kan kolleger udnytte synergien fra arbejdspladsen til at opnå ny læring.

Hvert kursus er normeret til en studieindsats på 30 timer. For at blive certificeret skal man gennemføre i alt 8 kurser (inkl. det obligatoriske grundkursus) og skrive en certificeringsopgave inden for et kursus efter eget valg. En certificering svarer altså til en studieindsats på 240 timer. En godkendt certificeringsopgave giver adgang til at indstille sig til modulprøven på Mediepædagogik eller modulprøven på Informationskompetence på den pædagogiske diplomuddannelse (Pd). Se mere om certificering i e-læringspædagogik her.

Prisen pr. kursus er 2500 kr.

Bemærk venligst, at tilmeldinger som modtages i juli først registreres i august
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 8936 3333, CVR: 48 57 06 58, EAN: 5798000554238, info@ventures.dk