| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Udgivelser > Udgivelser fra eVidenCenter > Temahæfter

Temahæfter

Runerod
Udgivet: December 2013

Formålet med dette temahæfte er at inspirere til inddragelsen af digitale spil i undervisningen samt introducere til, hvorledes spil kan bidrage til undervisningsdifferentiering og motivering af særlige målgrupper.
Det digitale læringsspil Runerod er omdrejningspunktet i dette temahæfte og læseren kan finde en beskrivelse af spillet, baggrunden for udviklingen af det, samt ideer er til, hvordan det kan inddrages i undervisningen.
Hæftet indeholder desuden; generelle betragtninger om computerspilsbegrebet, herunder digitale læringsspil og digitale underholdningspil.
 
 
Nøgleord: e-læringsdidaktik, e-didaktik, didaktik, læringsformer, digitale læringsspil, leg og læring
Web 2.0 i undervisningen
Udgivet: December 2011
eVidenCenter udgiver et nyt temahæfte om web 2.0, der formidler viden om og inspiration til at arbejde med web 2.0 teknologier i videregående uddannelser. Hæftet introducerer sociale medier og web 2.0, og der redegøres for teoretisk funderede læreprocesser med web 2.0, og hvorledes disse kan indtænkes i undervisningsforløb. Hæftet præsenterer endvidere en metode til design af læringsaktiviteter med web 2.0, og giver en række eksempler på konkrete forløb. Hæftet er skrevet Janne J. Liburd og Inger-Marie F. Christensen fra Syddansk Universitet.
Nøgleord: e-læringsdidaktik, e-didaktik, didaktik, læringsformer, web 2.0
E-læringsdidaktik
Udgivet: Juni 2011
I dette temahæfte redegøres der for det teoretiske fundament bag Den e-Didaktiske Overvejelsesmodel  og der gives eksempler på, hvilke e-læringsværktøjer der kan understøtte de forskellige læringsformer, der præsenteres i modellen.
Nøgleord: e-læringsdidaktik, e-didaktik, didaktik, læringsformer, instruktivisme, konstruktivisme, socialkonstruktivisme, planlægning, evaluering
Læring, læringssstile og intelligenser i e-læringen
Udgivet: Juni 2011
I dette temahæfte introduceres begrebet læringsstile og det vises, hvordan læringsstile kan relateres til læringssammenhænge i forbindelse med læringsstiltestningen af eleverne.
Nøgleord: læringsstile, Honey og Mumford, Kolb, aktivist, pragmatiker, teoretiker, reflektor
It-værktøjer til udvikling af læse-skrive-kompetencer
Udgivet: Februar 2010
Temahæftet giver viden og inspiration om it-støtte i undervisning af læse-skrive-svage.
Nøgleord: It-værktøjer, læsning, skrivning, skrivesvage
 
E-læring i praktikken
Udgivet: 2009
Dette temahæfte er blevet til på baggrund af et projekt om benyttelse it, i forbindelsen mellem den teoretiske del af bacheloruddannelsen og praktikstedet.
Nøgleord: It, praktik, teknologiske forudsætninger
 
e-Portfolio i praksis – hvad, hvordan og hvorfor?
Udgivet: 2009
Den elektroniske eller digitale portfolio vinder indpas i USA, Canada og store dele af Europa bl.a. pga. dens mulighed for inddragelse af refleksionen i den individuelle læreproces, ligesom den også kan tjene til personlig database i den livslange læring.
Nøgleord: Metodisk proces, kvalitetssikring af uddannelse, refleksion, evalueringsredskab
Erfaringsopsamling ved implementering og afholdelse af digital eksamen
Udgivet: 2009
VIA University College videregiver i dette temahæfte deres erfaringer med implementering og afholdelse af digital eksamen.
Nøgleord: Eksamenslokale, eksamensopgaver, konferencesystem, digitalisering
Portfolion - berettigelse og læringspotentiale
Udgivet: 2008
Temahæftet beskriver nogle erfaringer med og teori, omkring den elektroniske portfolio og dens potentiale set i et lærings- og evalueringsperspektiv. En e-portfolio er en elektronisk hjælp til at registrere personlig læring og præstationer og kan bl.a. understøtte refleksion og evaluering i læreprocesser.
Nøgleord: social software, portfoliometodik, refleksion, vidensunderstøttende redskab, evalueringsredskab
Intet spørgeskema uden spørgeramme
Udgivet: 2008
@ventures har udviklet en metode til udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser, som imødegår så mange som muligt af de faldgruber, der er i processen. Målet med metoden er at højne standarden af undersøgelserne.
Nøgleord: Målepunkter, fokuspunkter, kriterier, spørgsmålstyper, kvalitetssikring, spørgeramme
Tilpasningsmodellen
Udgivet: 2007
Et temahæfte, der præsenterer en model til planlægning og evaluering af e-læringsforløb.
Nøgleord: Formål, målgruppe, arrangør, rammer, formidling
 
Virtuel vejledning – hvad er det?
Udgivet: 2007
Dette temahæfte har fokus på at indkredse, afgrænse, beskrive og definere begrebet Virtuel Vejledning og hvor og, hvordan det skiller sig ud fra den kendte ansigt til ansigt vejledning. Hæftet henvender sig til undervisere og uddannelsesinstitutioner, som ønsker at forholde sig til vejledningspædagogik og de nye teknologiers muligheder for at understøtte vejledning.
Nøgleord: organisation, kommunikation, ressourcer, chat, portfolio, sms, vejledningsmiljøer, konference, e-mail
Stavekontrollen i Word
Udgivet: 2006
Et lille sjovt temahæfte, der med mange eksempler viser, hvor galt man kan komme af sted, hvis man stoler på stavekontrollen i f.eks. Word.
Nøgleord: Stavekontrol, grammatik
 
Elektroniske test i undervisningen
Udgivet: 2006
Et temahæfte, der henvender sig til personer, der skal udvikle og anvende test i undervisningen.
Nøgleord: Basisviden, testudvikling, adaptive test, klare mål
 
Læring, læringsstile og intelligenser
Udgivet: 2004
Formålet med dette temahæfte er, at læserne får en introduktion til begreberne læringsstile og intelligenser, samt at disse begreber kan relateres til e-læringssammenhænge.
Nøgleord: Kolb, læringscyklus, Honey & Mumford, intelligens, Gardner
 
Medievirkemidler
Udgivet: 2004
Dette temahæfte giver en introduktion til, hvordan tekst, grafik, fotos, animationer, lyd og video kan benyttes som medievirkemidler.
Nøgleord: Tekst, grafik, foto, animationer, lyd, video
 
Processkrivning
Udgivet: 2003
Dette temahæfte beskriver, hvordan processkrivning kan blive et aktivt redskab til støtte for deltagernes læring og kan bruges i konferencesystemer.
Nøgleord: Erfaringsbaseret læring, brainstorm, omskrivning, mindmap, udkast, respons, vejledning
Sådan udvælges e-læringsforløb
Udgivet: 2003
Formålet med dette temahæfte er at vise, hvordan elementer fra tilstedeværelsesundervisningen kan gøres til et e-forløb.
Nøgleord: Læringsaktiviteter, opdeling i læringsvalg, delforløb, klare mål
 
Tracking
Udgivet: 2002
Dette tema omhandler de overvejelser, man bør foretage, når man vil tage stilling til, om deltagerens adfærd og resultater skal registreres i forbindelse med e-læring.
Nøgleord: Brugsmønster, testresultater, tidsforbrug
 
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 8936 3333, CVR: 48 57 06 58, EAN: 5798000554238, info@ventures.dk