| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Udgivelser > Udgivelser fra eVidenCenter > Idéhæfter

Idéhæfter

Flipped Classroom
Udgivet: februar 2015
I dette idéhæfte kan du læse om eVidenCenters bud på tre måder at organisere undervisningen på, så denne har form som Flipped Classroom. De tre måder beskrives med eksempler på, hvordan udvalgte digitale materialer og værktøjer kan anvendes meningsfuldt, inden for rammerne af formålet med Flipped Classroom. Som et fælles grundlag for organisering af undervisning, indledes hæftet med en beskrivelse af eVidenCenters tilgang til Flipped Classroom, samt en præsentation af Den eDidaktiske Overvejelsesmodel i relation til tilgangen til Flipped Classroom.
Nøgleord: Flipped Classroom, den e-didaktiske overvejelsesmodel, digitale værktøjer, e-didaktik
 
Ibøger og faglig læsning
Udgivet: juni 2014
Dette idéhæfte sætter fokus på ibøger i undervisningen og baserer sig på et projekt lavet på hhx, Aarhus Business College. Idéhæftet giver en række anbefalinger til, hvis man skal igang med eller overvejer at bruge ibøger i undervisningen
Nøgleord: Ibøger, kvalitative undersøgelser, anbefalinger
 
Sådan kommer du i gang med Google Docs
– en praktisk guide
Udgivet: November 2013
Google Doc giver flere brugere mulighed for at arbejde sammen i det samme dokument, regneark eller præsentation. Det kan derfor være ideelt som samskrivningsværktøj, processkrivning og generelt samarbejde. Også i forhold til virtuel vejledning af eleverne kan det være meget relevant.  

I idéhæftet præsenteres det gratis it-værktøj Google Doc til brug i undervisningen.
Nøgleord: It-værktøjer, google doc, platform, introduktion
It-værktøjer i undervisningen
Udgivet: Februar 2013
I idéhæftet præsenteres en række gratis it-værktøjer til undervisningen. Værktøjerne kategoriseres og beskrives ud fra de tre e-læringsformer i Den e-Didaktiske Overvejelsesmodel, og der gives bud på, hvordan de forskellige værktøjer kan inddrages i undervisningen.
Nøgleord: It-værktøjer, forløb, platform, underviserens rolle
Visualisering
Udgivet: Januar 2013
Idéhæftet Visualisering henvender sig til forfattere af e-læringsmateriale og andre interesserede, der selv ønsker at prøve kræfter med udvikling af e-læringsmateriale med tilhørende grafik.

Hæftet omhandler det visuelle aspekt af materialet, samt de ting, det er nødvendigt at have fokus på, når der skal planlægges og udvikles grafik til læring på en skærm. I Visualisering gennemgåes forskellige typer af skærmgrafik samt, hvordan de med fordel kan benyttes.
Nøgleord: Visualiseringstyper, Animationer, Video, Visualisering af begreber, Farver, Læringsmål, Drejebog.
Virtuel Vejledning
Udgivet: November 2012
Idéhæftet giver en kort indføring i det at vejlede virtuelt, og en introduktion til, hvilke didaktiske overvejelser, man bør gøre sig, før man giver sig i kast med brug af den virtuelle vejledning. Herudover får du en præsentation af de foreløbige erfaringer med, hvordan en virtuel vejledning indenfor et tværfagligt forløb kan organiseres og gennemføres med brug af Skype og Google Docs.
Nøgleord: Virtuel vejledning, forløb, platform, underviserens rolle, værktøjer
Omlægning til fjernundervisning
Udgivet: Juni 2011
Idéhæftet giver idéer til, hvordan omlægning fra traditionel tilstedeværelsesundervisning til fjernundervisning bedst kan ske. Desuden gives et overblik over de problemstillinger man kan støde på i forbindelse med omlægningen, samt forslag til en række værktøjer man kan anvende, for at sikre en vellykket omlægning.
Nøgleord: Fjernundervisning, forløb, platform, underviserens rolle, værktøjer
Test i faget dansk på EUD
Udgivet: September 2010
Dette idéhæfte indeholder en række overvejelser og anvisninger, der er relevante, når man som underviser eller skole kaster sig ud i at udarbejde elektroniske test i faget dansk eller blot vælger at anvende elektroniske test i faget dansk til niveaudeling, undervisningsorganisering og/eller undervisningsplanlægning.
Nøgleord: Elektroniske test, dansk, EUD
De-modellering
Udgivet: Juni 2010
At demodellere vil sige at nedbryde et fag eller forløb i temaer og emner for derefter at samle dem igen i nye delemner og derudfra identificere, fx hvilke elektroniske læringsobjekter, der skal udvikles til e-forløbet.
I dette idéhæfte bliver demodelleringens forskellige faser gennemgået.
Nøgleord: De-modellering, læringsobjekt, nedbryde fag, udvikle læringsobjekt
Billedexperimentariet - et eksemplarisk billedkunstforløb
Udgivet: Juni 2010
Dette idéhæfte beskriver et forslag til et samlet netbaseret læremiddel til brug for billedkunst på 3. – 5. klassetrin.
Nøgleord: E-læring i kreative fag, billedkunst, forløb, læremiddel, billedexperimentariet 
Blended learning som støtte i faglige læse- og skriveprocesser
Udgivet: Februar 2010
Idéhæftet giver viden og praksisnær inspiration om it-støtte og pædagogiske handlemuligheder i undervisning af læse-skrive-svage.
Nøgleord: Multimodal læreproces, lærerkompetencer, IWB, faglig ordbank
 
E-læring mellem teori og praksis
Udgivet: 2009
I dette idéhæfte kan findes inspiration til bedre kobling mellem teori og praksis bl.a. med støtte fra e-læring og it-mediet.
Nøgleord: Professionsbachelor, praktik, skriftlighed, praktikintranet
 
Kobling af teori og praksis i specialeforløbet på Fi-nansøkonomuddannelsen 2009
Udgivet: 2009
Nyt idéhæfte om situationsanalyse som kobling mellem teoretisk uddannelse, praktik og hovedopgaveformulering.
Nøgleord: Finansøkonom, specialeforløb, situationsanalyse, virtuel platform
 
Historiebyggeren
Udgivet: 2009
Det nye værktøj: Historiebyggeren fra @ventures og eVidenCenter kan bruges til nye afleveringsformer for opgaver.
Nøgleord: Evaluering, lyd, billede, mobil, tekst, videoklip
 
Testudvikling for lærere
Udgivet: 2008
Formålet med idéhæftet er at give lærere og undervisere redskaberne til selv at udvikle test til at evaluere forløb med.
Nøgleord: Objektive klare mål, opgaveformulering, svarmuligheder, multiple choice
Podcasting i undervisning og læreprocesser
Udgivet: 2008
I dette idéhæfte gives først en kort beskrivelse af, hvad podcasting er, og hvad begrebet dækker over. Herpå følger en kort perspektivering på de pædagogiske anvendelsesmuligheder for podcasts.
Nøgleord: Videndeling, dokumentation af opgaver, ud af huset aktiviteter, abbonere på podcast, produktion af podcast, differentiering
Virtuel vejledning - 4 anvendelsesmåder
Udgivet: 2007
Dette idéhæfte har fokus på at præsentere 4 faktiske anvendelsesområder fra Pædagog‐ og Sygeplejerskeuddannelserne, hvor virtuel vejledning har været anvendt. Hæftet henvender sig til undervisere og uddannelsesinstitutioner, som ønsker at forholde sig til vejledningspædagogik og de nye teknologiers muligheder for at understøtte vejledning.
Nøgleord: Det lille værksted, CSCL, bachelorvejledning, web 2.0, skype, google docs, den virtuelle studiebog
Cases og simulering i @venterprise A/S
Udgivet: 2004
Et idéhæfte, der introducerer case-pædagogik og viser, hvordan man omsætter autentiske problemstillinger til case-problemstillinger.
Nøgleord: Casesimulering, faste og variable input, @venterprise
 
Computer Assisted Web Interview
Udgivet: 2004
Dette idé-hæfte sætter fokus på de overvejelser spørgeskema-forfatteren bør gøre sig i forbindelse med konstruktionen af et Computer Assisted Web Interview – forkortet CAWI. Ide-hæftet giver en række anvisninger i, hvordan et godt spørgeskema designes.
Nøgleord: Spørgeskema, analyse, måleskalaer, respondenter, pilottest
 
Teambaseret videndeling
Udgivet: 2004
Dette idéhæfte sætter fokus på teamsamarbejde og videndeling. Idehæftet indeholder en række konkrete forslag til, hvor der kan etableres teamsamarbejde i forbindelse med e-læring.
Nøgleord: Kaskade effekt, etablering af team, spredningsmodel
 
Gode test
Udgivet: 2004
Hæftet giver en introduktion til opmærksomhedspunkter ved udvikling af elektroniske test.
Nøgleord: Sandt/falsk, multiple choice, case, tilbagemelding, respons
 
Metoder til skrivning på skærm
Udgivet: 2001
Dette idéhæfte sætter fokus på de overvejelser, man som underviser bør gøre sig, når man udvikler materiale til brug på inter- eller intranet.
Nøgleord: I-map, modtagerens behov, kommunikationsprincipper
 
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 8936 3333, CVR: 48 57 06 58, EAN: 5798000554238, info@ventures.dk