| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Projekter > Projekter hos eVidenCenter

Projekter hos eVidenCenter

Her kan du finde dokumentation på de projekter, programmer og undersøgelser, der er igangsat hos eVidenCenter.

Projekterne sigter mod at nyttiggøre videncenterets viden i uddannelserne. Nyttiggørelsen skal ske i den praktiske undervisning, enten som e-læringsbaserede delforløb eller som en fuldstændig pædagogisk og didaktisk omlægning af undervisningen.

Et program omfatter aktiviteter, der har som mål at undersøge,
dokumentere og udvikle viden på e-læringsområdet.

Programmerne skal danne grundlag for formulering og igangsætning af nye projekter, hvor den nye viden nyttiggøres.

Der kommer løbende nye projekter til, som er initieret dels af Undervisningsministeriet og dels af Det Nationale Videncenter for e-læring selv, eller på opfordring af interessenter.

Er man interesseret i at deltage i projekter eller har idéer til nye projekter, er man altid meget velkommen til at kontakte os.

eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 8936 3333, CVR: 48 57 06 58, EAN: 5798000554238, info@ventures.dk